konferencje

NAUKA O REKLAMIE

Znajomość nowinek z zakresu reklamy to konieczność nie tylko dla osób zajmujących się tą branżą, ale także, jeżeli nie przede wszystkim, dla organizacji chcących w skuteczny sposób pozyskiwać nowych klientów oraz zachować dotychczasowych. Nauka dostarcza rozwiązania, a także pomaga w ewaluacji skuteczności stosowanych technik.

 

Jedną z szans na skonfrontowanie doświadczeń z nauką dają odbywające się coraz częściej konferencje w dziedzinie reklamy. Wielokrotnie tematyka reklamy pojawia się na spotkaniach poświęconych szerszym zagadnieniom, na przykład psychologii (np. tematyka targetowania behawioralnego) czy mediów (wpływu reklamy na media i odwrotnie).

 

Przykładem spotkań teoretyków i praktyków reklamy są konferencje w Dubrowniku odbywające się rokrocznie na Wydziale Mediów Masowych Uniwersytetu. Choć nazwa konferencji to „Dni Mediów”, to podczas ostatniej edycji wiele czasu poświęcone zostało na dyskusje dotyczące zagadnień PR-u oraz reklamy. Pokazuje to, jak istotne miejsce w krajobrazie medialnym oraz dyskursie naukowym zajmują właśnie te kwestie.

 

Konferencje w tematyce reklamy odbywają się nie tylko na poziomie międzynarodowym. Również w Polsce rośnie zainteresowanie tą tematyką. Obok kwestii dotyczących mechanizmów reklamy czy kreślenia wizji jej przyszłości, naukowcy często poruszają tematykę prawa oraz etyki reklamy. Choć często mówi się, że „teoria śni, praktyka uczy” lub „teoria ma nadzieję; praktyka nie ma nawet złudzeń”, to wydaje się, że w przypadku reklamy teoria i praktyka idą ramię w ramię – i bardzo dobrze.

 

AM